Rodný list‘ pro veterány ŠKODA

koda-2-1

› Majitelé mohou získat certifikát s informacemi o historii vozu

› Služba podnikového archivu ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi

Mladá Boleslav, 24. července 2013 – ŠKODA nabízí majitelům historických vozů ŠKODA atraktivní službu. Ten, kdo vlastní veterána značky ŠKODA, může získat v podnikovém archivu ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi certifikát pro svůj vůz. Jako jakýsi ‚rodný list automobilu’ poskytuje tento certifikát informace o historii a o všech archivovaných údajích k příslušnému vozu.

Majitelé automobilových veteránů mají ke svým skvostům zcela zvláštní vztah. A zajímají se obzvlášť o historii svého modelu. Jakou výbavu měl vůz při prodeji? Jakou měl barvu? V kterém závodě byl vyroben? Na tyto a jiné otázky může odpovědět certifikát od výrobce.

Zájemci se mohou obrátit přímo na podnikový archiv ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Při rešerších využívá archiv svého rozsáhlého fondu historických evidenčních knih vozů a motorů. Lze tak kupříkladu zjistit čísla podvozku a označení motoru, ale často i původní barvu při prodeji nebo dokonce i jméno prvního majitele.

Každý certifikát získá sériové číslo, je podepsán vedoucím archivu a je vystaven na jméno žadatele. Vystavení úplného certifikátu stojí 1 210 Kč. Pokud nelze zjistit všechny informace, činí cena 968 Kč. U vybraných vozů, jako například u výstavních exponátů, je v případě potřeby možné získat kopie dostupných archivních podkladů. Cena pak činí 2 420 Kč. Další informace podá Archiv ŠKODA AUTO, T +420 326 8 31133, email archiv@skoda-auto.cz.

Podnikový archiv ŠKODA dokumentuje historii české automobilky od roku 1895. Vedle prospektů, ceníků, fotografií, návodů k obsluze, literatury a technických podkladů se ve fondu sbírky nacházejí i originální evidenční knihy vozů. Tyto knihy obsahují cenné informace o vyrobených vozech značky. Podnikový archiv ŠKODA je jedním z nejrozsáhlejších archivů svého druhu. Jako součást ŠKODA Muzea je doma ve zhruba 100 let starých bývalých výrobních halách společnosti ŠKODA v Mladé Boleslavi. Kromě prospektů, fotografií a evidenčních knih vozů a motorů lze v podnikovém archivu ŠKODA najít i další materiály, například katalogy, tiskové zprávy, smlouvy, kupříkladu mezi Laurinem a Klementem, zakladateli automobilky, i důležitou korespondenci a osobní podklady významných vedoucích zaměstnanců.

Koncem roku 2012 bylo ŠKODA Muzeum koncipováno zcela nově, jako multimediální svět značky, když prošlo rozsáhlou modernizací. Výkladní skříň značky ŠKODA v ulici Václava Klementa zve návštěvníky na strhující cestu časem: na cestu historií automobilky, na cestu mnohotvárnou, interaktivní a multimediální. K dispozici jsou tři tematické oblasti se 46 historickými vozy, několika stovkami jednotlivých exponátů a dobových filmů, fotografií a dokumentů. Rychlá cesta napříč 118letou historií – představovanou prostřednictvím vozů, filmů, svědectví pamětníků i dokumentů, které jsou moderně uspořádány na více než 1.800 m2 výstavní plochy v historických výrobních halách.